Provtagningar för laboratorieanalys utförs
 
blå fönster Undersökningar
  blå fönsterruta Fuktmätning
  blå fönsterruta Mögelsvamp & rötsvamp
  blå fönsterruta Skadeutredningar
blå fönster Byggledning

Skadeutredningar och undersökningar

Byggnadsskador kan bero på många olika faktorer och orsakerna kan vara många. Symptomerna från skadorna kan var allt från sprickbildningar, missfärgningar, svikt till avvikande lukt. Skadeutredningens syfte är att fastställa orsaken och omfattningen av skadan. Resultatet från utredningen utmynnar oftast i ett åtgärdsförslag.

Utredningen omfattar genomgång av tillgängliga handlingar och fakta gällande fastigheten. Fuktmätningar och eventuella provtagningar för laboratorieanalys utförs också. Proverna skickas till företag som är specialiserade för att utföra analyserna. Det finns en stor erfarenhet av olika byggnader, byggnadsteniker och riskkonstruktioner samlat i Österlens Bygg & FastighetsKonsult.

Syllbyte

Samtliga faktorer skall vägas in och helheten skall beaktas för att kunna ställa rätt diagnos. Allt detta samlas i ett utförligt och pedagogiskt utlåtande

 

 

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD