blå fönster Undersökningar
  blå fönsterruta Fuktmätning
  blå fönsterruta Mögelsvamp & rötsvamp
  blå fönsterruta Skadeutredningar
blå fönster Byggledning

Skadeutredningar

Skadeutredningar utförs till ett antal jurist kontor inom Skåne. Skadeutredningarna utförs när det har utförts felaktigheter i byggprocessen eller vid tvister mellan parterna i ett entreprenad förhållande.


 

 

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD