Mögelsvamp kan orsaka allergier
 
blå fönster Undersökningar
  blå fönsterruta Fuktmätning
  blå fönsterruta Mögelsvamp & rötsvamp
  blå fönsterruta Skadeutredningar
blå fönster Byggledning

Mögelsvamp

Mögelsvamp kan avge frånlukt och bildar vanligtvis stora mängder sporer. Sporerna kan orsaka allergier och allergiska reaktioner hos de som visas i miljö med högt innehåll av mögelsporer.

Rötsvamp (brunröta, vitröta och soft rot)

Förutsättningen för tillväxt av rötsvamp är samma som för mögelsvamp. Dock krävs normalt sätt betydligt högre fuktinnehåll. Angreppen orsakar hållfasthetsförsämringar hos trävirket. Fukt tillgången är orsaken till nedbrytningen av trävirket, detta medför att processen är varierande i förhållande till fukt tillgången.

Svampkropp

För att mögeltillväxt skall uppstå, måste vissa förutsättningar uppfyllas

Grå ruta

Svampsporer skall finnas

Grå ruta

Lämplig temperatur

Grå ruta

Näring (organisktmaterial)

Grå ruta

Syre

Grå ruta

Rätt fuktighet

 

 

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD