Kontrollansvarig bör kopplas in så tidigt som möjligt
 
blå fönster Kontrollansvarig
     
     
     
 
 

Kontrollansvarig

Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollsansvarig.

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att bland annat se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav kan uppfyllas.

Före byggstart och byggsamråd ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om vem som är kontrollansvarig. Denne måste antingen vara riksbehörig eller vara godkänd av byggnadsnämnden för det aktuella arbetet.

Husmontage

Som byggherre ska du utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kvalitén på byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet, säkerhet etc. Han är alltså ingen allmän kontrollant av felaktig utfört arbete. Det ska vara en person som är fristående från de andra i byggprocessen och som innehar en så kallad riksbehörighet eller vara godkänd av byggnadsnämnden.

Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB/ Per Håkansson har lång erfarenhet av KA-uppdrag. Per har uppdrag åt privatpersoner och företag inom Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Trelleborgs kommuner.

Byggherren

Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Hans uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls.

Ritning

Den kontrollansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt. Helst redan i projekteringsstadiet.

 

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD