Byggslarv eller bristande kunskap?
 
blå fönster Undersökningar
  blå fönsterruta Fuktmätning
  blå fönsterruta Mögelsvamp & rötsvamp
  blå fönsterruta Skadeutredningar
blå fönster Byggledning

Fuktmätningar

Fuktmätningar utförs för att fastställa fuktstatusen på det angripna byggmaterialet. Avlästa mätvärden ger resultat om värdena ligger över eller under gränsvärdena för mögeltillväxt, rötskador eller svamptillväxt.

Mätinstrument

Mikrobiolisk analys

Material som är angripet på olika sätt och material med misstanke om skada utgör prover för analys. Angreppen kan vara missfärgning, synlig på växt och avvikande lukt. Proverna skickas till Institut i Göteborg och Danmark. Svarstiden varierar mellan en till två veckor.

Orsaker till fuktskador
och dålig lukt

Grå ruta

Bristande allmänventilation i

 

bostaden/huset

Grå ruta

Emissioner från byggnadsmaterial

Grå ruta

Olämpliga byggnadskonstruktioner

 

(riskkonstruktioner)

Grå ruta

Felaktigt materialval

Grå ruta

Hög fuktighet

Grå ruta

Byggslarv och bristande kunskap

 

 

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD