Få en skön vinter - utan överraskningar
 
blå husfönster Överlåtelsebesiktning
  blå fönsterruta Frågor och svar
  blå fönsterruta Råd till husköpare
  blå fönsterruta Avtal
  blå fönsterruta Uppdragsbekräftelse
blå husfönster Entreprenadbesiktning
blå husfönster Värdering

Entreprenadbesiktning

När entreprenaden (byggnadsprojektet) med ert nya bostads/fritidshus är slutfört är det dags att utföra en slutbesiktning. Och 2 år efter godkänd slutbesiktning är det dags för en garantibesiktning.

Det är av stor vikt att slutbesiktningen genomförs för att klarlägga de olika entreprenadrättsliga förhållanden som råder mellan de olika parterna i byggprojektet. Besiktningen skall fastställa att den färdiga produkten uppfyller de avtalade kriterierna. Ni har fått den produkt som har beställts.

Besiktningsmannen skall vara byggnadstekniskt, byggnadsnorm och juridiskt kunnig, opartisk och har som uppgift att undersöka i vilken mån entreprenaden uppfyller kontraktsenliga handlingar.

Nybyggt Nybyggt Nybyggt

 

 

 
blå husfönster Till toppen

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD