Avstyr felaktigheter i tidigt skede
 
blå fönster Undersökningar
  blå fönsterruta Fuktmätning
  blå fönsterruta Mögelsvamp & rötsvamp
  blå fönsterruta Skadeutredningar
blå fönster Byggledning

Byggledning och kontroll

Österlens Bygg & Fastighetskonsult kan erbjuda er att utföra byggledningen av ert bygge och även samordna de berörda entreprenörerna i byggprocessen.

Byggledningen har en arbetsledande och samordningsroll i byggprocessen. Vara delaktig i kontakten mellan byggherren, projektören och de inblandade entreprenörerna. Byggledaren skall bevaka tidplaner, det tekniska utförandet, materialval och ekonomin. Byggledarens roll blir att vara en länk mellan byggherren, projektör och huvudentreprenören för att minska missförstånden mellan dessa parterna och därmed avstyra felaktigheter i tidiga skede i byggprocessen.

Ritning

Viktiga egenskaper för bra byggledning och kontroll är att vara ordningsam, flexibel, uppmärksam och ha goda kunskaper inom byggteknik och entreprenadjuridik.

Byggmontage

Om ni önskar mer information gällande byggledning och kontroll, är ni välkomna att kontakta mig via mail per@obfk.se eller telefon.

Husmontege

Bygglov och bygganmälan

Simrishamns kommun/Bygga & bo

Blanketter

Bygglovsansökan

 

 

© Österlens Bygg & FastighetsKonsult AB
Webproduction MEDIA SYD